images

Temel Atış Kuralları

Doğru Görüş Hizalama
Arpacık gez merkezinde olduğunda tabanca doğru hizalanmış olur.
Gez ve arpacık üst kenarları aynı düzlemde olmalıdır,
bu tabancanın yukarı aşağı yönde düz olmasını sağlar.
Doğru hizalama olmadan isabetli atış yapılamaz.

Odaklama

Doğru görüş hizalama için arpacığa odaklanmak en doğrusudur.
Hatalı hizalamaları da daha kolay görürüz.
Hedefe ya da geze odaklandığınızda hataları görmek çok daha zordur.